6. modulis: Pārdošana ārzemēs
1. daļa: Izveidojiet kanālu

Introduction

Pajautājiet sev

Kā es varu kļūt par eksportētāju?
Vai internacionalizācijas projekts ir ilgtspējīgs manai saimniecībai?
Kā es varu uzsākt darbu?

Eksporta kontrollapa

Šajā nodaļā jūs varat atrast gan kontrollapu, lai pārbaudītu, vai jūsu saimniecība var kļūt par eksportētāju, gan dažus norādījumus par to, kāda informācija jums ir nepieciešama, un kur jūs to varat atrast.

Zemāk ir dota jūsu kontrollapa

 1. Kur man pārdot? Katram tirgum ir īpašās pazīmes, un mēģināt pārdot „visur” var izrādīties ļoti sarežģīti gan no finansiālā viedokļa, gan tehnoloģiskās kompetences viedokļa. Tādēļ ir svarīgi analizēt iespējamos tirgus un pirmajai izmēģinājuma pieredzei izvēlēties tirgu, kas ir īpaši interesants. Lai to izdarītu, jums ir jānosaka valstis un tirgus segmenti, ar kuriem jūs vēlaties uzsākt komercattiecības. Jums protams ir jāizmanto arī izdevīgas iespējas, bet ir svarīgi sevi sagatavot „uzmanības pievēršanai“ dažiem galvenajiem tirgiem: iegūstiet informāciju, sāciet lasīt par dzīvesveidiem un patēriņa paradumiem, izplatīšanas kanāliem, normatīvu vidi un nodokļu likumiem .. .
 2. Kur es varu atrast informāciju? Katrā Eiropas valstī ir īpašas iestādes (galvenokārt Tirdzniecības palātas), kur ir iespējams sākt meklēt informāciju. Tās bieži sagatavo katras valsts pētījumus.
 3. Kādi ir galvenie jautājumi, par kuriem man būtu jābūt informētam?
  1. Jaunākās un ilgtermiņa tendences īpašiem produktiem

  2. Cenas (jums ir nepieciešama peļņa, lai segtu eksporta darbības papildu izdevumus)

  3. Muitas nodevas. Ja mērķa valsts piemēro muitas nodevas jūsu produktiem, patērētājiem tie būs dārgāki nekā uzreiz varētu šķist. Jums tas ir jāņem vērā, kad plānojat savu pozīciju šajā tirgū

  4. Valūtas kursa tendences starp viņu un jūs valūtu (ja šīs tendences nav pietiekami stabilas, tās var viegli pārveidot jūsu cenu profilu)

  5. Izplatīšanas kanāli (vai jūs tiksieties ar jauniem, ietekmīgiem pircējiem un/vai importētājiem, vai arī jums būs jāiesaistās sarunās ar daudziem maziem uzņēmumiem?). Tas arī ietekmē nepieciešamos apjomus. Lieli pircēji un importētāji bieži vien pieprasa lielus apjomus, ja vien jūs nepiedāvājat augstas kvalitātes nišas produktus.

  6. Valoda. Vai kāds jūsu saimniecībā labi runā angļu valodā? Ja jūs veicat darbību ar starpnieku palīdzību, tas ir labi, jūs daliet ar viņiem savu peļņu, savukārt viņi parūpējas par sarunām un dokumentu noformēšanu, bet, ja jūs vēlaties veikt savu darbību tiešā veidā, jums ir jāuztur attiecības ar saviem klientiem, gan iesaistoties ar viņiem sarunās, gan noformējot dokumentus. Ja viņi nosūta faksu, nevar gaidīt, kamēr kāds, kurš runā angļu valodā, jums to iztulkos.
   Un vēl, vai jūsu klienti runā angļu valodā, vai jums ir nepieciešama cita valoda, piemēram, franču vai spāņu valoda?

  7. Loģistika un loģistikas izmaksas. Lai sasniegtu jūsu tirgus, jūsu produkti ir jāpārvadā, un tas ietekmē gan to pārvaldību saimniecībā (iepakošanu, sasaldēšanu, u.c.), gan jūsu izmaksu struktūru. Ir svarīgi apkopot informāciju par šiem aspektiem. Jūsu cenu noteikšanas politiku šī iemesla dēļ ietekmēs atšķirīga izmaksu struktūra (apliecinājumi, iepakojums un loģistika, u.c.-) un iespējamā muitas nodevu esamība.

  8. Produkta īpašības: izvēles, likumi, beztarifu barjeras. Citās valstīs izvēles var būt citādas; patērētāji var dot priekšroku gatavākiem augļiem vai īpašas krāsas augļiem, noteiktiem vīnu veidiem, vai ļoti vienmērīgas garšas olīveļļai. Tāpēc, pirmais, kas jums ir jāzina: kādam ir jābūt manam produktam, lai tas būtu vispieprasītākais? Bet pastāv arī tiesiskais regulējums, kas jums ir jāievēro. Var tikt pieprasītas ļoti specifiskas produkta īpašības (īpaši saistībā ar svaigiem produktiem), un tas arī var ietekmēt jūsu izmaksu struktūru, jo jums ir jāpierāda, ka jūs atbilstat šīm prasībām (analīzēm un cita veida pārbaudēm). Pircēji var atsūtīt savus pārstāvjus uz jūsu valsti, lai apmeklētu jūsu saimniecību un pārliecinātos, piemēram par to, vai šeit tiek ievēroti dzīvnieku labklājības noteikumi. Var būt nepieciešama oficiāla sertifikācija saskaņā ar oficiāliem standartiem, kuru garantē trešā puse (profesionāls sertificētājs) (piem. http://www.dnvgl.com/about-dnvgl/default.aspx; http://www.brcglobalstandards.com/ ). Dažreiz specifikācijas un noteikumi darbojas kā „apslēptās” barjeras, kas apgrūtina produktu sagatavošanu muitas pieņemšanai. Iestādes, kuras nodrošina tirgus informāciju, arī bieži vien sniedz minēto informāciju. (http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/index.html)

  9. Muitas procedūras. Katrai valstij vai valstu grupai ir īpašas muitas procedūras, un nosūtāmajai preču kravai ir nepieciešami īpaši pavaddokumenti. Pirmajā posmā jūs varat paļauties uz muitas iestādi, pēc tam, kad jūsu komercattiecības kļūst regulāras, jūs varat nolīgt iekšējo resursu.

  10. Starptautiskās norēķinu metodes. Norēķinu laiks. Ar norēķiniem saistītie riski. Apdrošināšanas metodes pret šiem riskiem (un pret riskiem saistībā ar valūtas kursa maiņu). Jūs varat par šo tēmu arī jautāt bankai.

  11. Tēls un komunikācija. Katrai valstij ir izstrādāti vispārpieņemti noteikumi saistībā ar komunikāciju. Piemēram, noteiktas krāsas (jums par pārsteigumu) var tikt saistītas ar skumjām, noteiktus vārdus (kas ir ļoti izplatīti jūsu valstī) nevajadzētu teikt (vai nevajadzētu lietot noteiktus žestus), lai tas neizskatītos banāli u.c. Daži tēli (piemēram, attiecībā uz sievietēm un bērniem) var pat būt aizliegti, vai tie var radīt sliktu reputāciju firmai, kura šos tēlus izmanto savā reklāmā. Mērķa valsts apmeklējums, dalība vietējā tirgū, atbalsta iestāde, kurai ir nodaļas attiecīgajā valstī, var palīdzēt jums izvairīties no šķēršļiem.

   Tiklīdz jūs esat apkopojuši visu šo informāciju, jūs varat plānot savu eksportu. Biznesa plāna struktūra ir tāda pati, kādu mēs esam aprakstījuši 2. moduļa 5. daļā (saite), bet aizvien būtiskāk ir iekļaut katrai valstij raksturīgo informāciju un noteikumus un veidu, kādā jūsu uzņēmums nodrošinās atbilstību šiem noteikumiem.

  12. Tas ir ļoti svarīgi, jo valdība un pašvaldības iestādes piedāvā subsīdijas, lai palīdzētu uzņēmumiem attīstīties ārvalstu tirgos, un labs biznesa plāns var likt pievērst uzmanību jūsu projektam un apliecināt, ka tas ir drošs un ilgtspējīgs.

Zemāk ir dotas dažas svarīgas saites

Iegaumējiet

Kāpēc veikt pārdošanu ārzemēs?
✔ Jo ir valstis, kurās noteiktus produktus neražo (vai ražo citā periodā), un patērētāji varētu interesēties par to iegādi (par ļoti pievilcīgu cenu)

✔ Jo ir valstis, kuru patērētājiem patīk mainīt savu izvēli un izmēģināt lietot citu valstu produktus, kuri ir slaveni ar savu kvalitāti

✔ Jo varētu noderēt tirgu diferencēšana, lai izvairītos būt atkarīgiem tikai no vienas valsts konjunktūras

Noskatieties šo video „The Organic Cave“ („Ekoloģiskā ala”): par saimniecību, kas ražo ekoloģisku vīnu, iztur to alā un eksportē


http://www.reterurale.it/videofarmers


http://www.torrerosano.it/en

This project has been funded with support from the European Commission.
This communication (website) reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.