2. modulis: Laba mārketinga plāna
1. daļa: Mārketinga plāns

Ievads

Lai aplaistītu lauku, zemniekam katru dienu bija jāiegūst ūdens no akas un jānovada apūdeņošanas kanālā.

Lai to izdarītu, viņš izmantoja spaini, kas tomēr bija siets. Tāpēc tad, kad spainis tika atnests līdz apūdeņošanas kanālam, gandrīz viss ūdens pa ceļam bija iztecējis.

Dienu pēc dienas viņš staigāja šurp un turp, nesot ūdeni spainī ar caurumu.

Draugs norādīja, ka spainis ir salauzts.

„Protams, es zinu, neesmu jau akls,” teica saimnieks.
„Kāpēc to nesalabo?”.
„Man nav laika . Esmu pārāk aizņemts ar ūdens nešanu“.

Sufi stāsts – Pirksts un mēness

Iegaumējiet

«Es neko nesaprotu»
idiomātisks izteiciens no Viljama Šekspīra Jūlija Cēzara
„Vienmēr plānojiet lietas. Ratus taisi ziemā, bet ragavas kal vasarā”
Ričards Kušings
„Svarīgs nav plāns, bet gan plānošana.”
Dr. Gramms Edvards
„Plānošana ir process, kurā tiek izvēlēta viena no šīm daudzajām iespējām. Ja mēs neplānojam, tad mēs liekam citiem plānot mūsu vietā.”
Ričards I. Vinvuds

«Kāda jēga ir plānošanai? Saimniecībā darbu veic tikai es un mana sieva / brālis / partneris. Mēs varam visu sarunāt bez jebkādas pierakstīšanas ...»

Šī nodaļa sniedz ieskatu par plānošanu, un, īpaši par diviem ļoti būtiskiem plāniem uzņēmējdarbības veikšanai: biznesa plānu un mārketinga plānu, kurā ir paredzēta īpaša sadaļa biznesa plānam.

Tātad, kāda ir mārketinga plāna jēga?

  1. Nevienu no 4 punktiem, kurus mēs analizējām iepriekšējā daļā, nedrīkst aizmirst. Mārketinga plāns jums palīdz nepieļaut aizmiršanu. Tas palīdz jums koncentrēties uz katru jautājumu, kā arī atgādina pievērst katram jautājumam pienācīgu uzmanību.
  2. Plāns jums palīdz panākt skaidru vienošanos starp jums un jūsu partneriem (vai saskaņot dažādas idejas jūsu prātā) pirms projekta uzsākšanas. Tas nosaka, ko, kā un kāpēc darīt.
  3. Vai jums ir jāiesaista citas personas vai iestādes (piem. mazumtirdzniecības veikals, kurā tiek pārdoti jūsu produkti, investors, banka, kura izsniedz aizdevumu, darbinieki, asociācijas, valsts iestādes ...), kas labi atspoguļo jūsu projektu un liecina, ka jūs esat to pietiekami pārdomājis/pārdomājusi, jums ir nepieciešamās zināšanas, jūs esat objektīvi novērtējis/novērtējusi, kāda varētu būt projekta izpilde. Ja tiek iesaistīti darbinieki, pats projekts, kā arī fakts, ka jūs veicat to kopīgi ar viņiem, motivē viņus darbam un palīdz viņiem pieņemt iespējamās veicamo uzdevumu izmaiņas vai maksimālo darba slodzi.Mārketinga plāna rādītājs un veidne

Turpmākajās lappusēs jūs atradīsiet iespējamo jūsu mārketinga plāna satura rādītāju, kā arī veidni, lai aizpildītu savu personīgo plānu. Lai padarītu to saprotamāku, vairākas nodaļas būs iedalītas divās daļās: tukša vieta aizpildīšanai pa kreisi, un jautājumi, uz kuriem ir jāsniedz atbildes, vai piemērs – pa labi.

Pat tad, ja jums konkrētā brīdī nav padomā neviens projekts, jūs varat šādu projektu izstrādāt kā vingrinājumu, vai vēl jūs varat izmantot kādu iepriekš īstenoto projektu, iekļaut jaunajā projektā tā galvenos elementus, un lietot veidni, lai to pārbaudītu.

Lai gan satura rādītājs ir vienkāršots, tas varētu izrādīties mazliet sarežģīts, ja jums ir ļoti neliels uzņēmums. Tas ir paredzēts pabeigtības nodrošināšanai, bet jūs varat izlaist daļu, kas jums nav būtiska.

Svarīgas definīcijas, kuras ir jāizlasa pirms darbības turpināšanas
PEST Politiskās, ekonomiskās, sociālās un tehnoloģiskās vides PEST analīze
SMP Segments, mērķis un pozīcija
SVID Stiprās puses, Vājās puses, Iespējas, Draudi
This project has been funded with support from the European Commission.
This communication (website) reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.